Cardiff Metropolitan University
Browse
1/1
2 files

Gwerthusiad o Raglen Cymunedau Arloesi’r Economi Gylchol (CEIC)

online resource
posted on 2024-01-26, 16:26 authored by Miller Research

Mae’r crynodeb hwn yn cyflwyno canfyddiadau gwerthusiad ffurfiannol CEIC, rhaglen a luniwyd i helpu sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector yng Nghymru i ddatblygu atebion newydd er mwyn gwella cynhyrchiant a chyflawni buddion economi gylchol.

History

Usage metrics

  Circular Economic Innovation Communities (CEIC)

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC