Cardiff Metropolitan University
Browse
REF21_Sport Programmes_En and Cy.pdf (387.69 kB)

National evaluation of sport funded programmes and its transformative impact on organisation policy and practice/Gwerthusiad cenedlaethol oraglenni a ariennir gan chwaraeona'i effaith drawsnewidiol ar bolisi acymarfer y sefydliad

Download (387.69 kB)
online resource
posted on 2022-10-10, 10:33 authored by Nicola BoltonNicola Bolton

Public sector management and strategic planning research significantly impacted Welsh Government sport policy. The Free Swimming Initiative and Active Young People Programme evaluations resulted in revised schemes, diversion of funds to the £5.4m Healthy and Active Fund, and developments in the Healthy Weight, Healthy Wales National Strategy. The Calls for Action evaluation employed Theory of Change for the first time in such programmes - influencing future programme development and assessment such as the 60+ Active Leisure Scheme and Sport Resilience Fund.

Effeithiodd ymchwil rheoli sectorcyhoeddus a chynllunio strategol ynsylweddol ar bolisi chwaraeonLlywodraeth Cymru. Arweinioddgwerthusiadau'r Fenter Nofio amDdim a'r Rhaglen Pobl Ifanc Egnïolat gynlluniau diwygiedig, dargyfeirioarian i'r Gronfa Iach ac Egnïolgwerth £5.4 miliwn, a datblygiadauyn Strategaeth GenedlaetholPwysau Iach, Cymru Iach. Roedd ygwerthusiad Galwadau amWeithredu yn defnyddio TheoriNewid am y tro cyntaf mewnrhaglenni o'r fath - gan ddylanwaduar ddatblygu ac asesu rhaglenni yny dyfodol megis y Cynllun HamddenActif 60+ a'r Gronfa GwydnwchChwaraeon.

History

Usage metrics

  Research Impact at Cardiff Met

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC