Cardiff Metropolitan University
Browse
Myfyrwyr sy’n pontio i’r brifysgol yng Nghymru un ystod COVID-19.pdf (1.13 MB)

Myfyrwyr sy’n pontio i’r brifysgol yng Nghymru yn ystod COVID-19

Download (1.13 MB)
online resource
posted on 2023-01-30, 15:00 authored by Kieran Hodgkin, Nick Young, Emma Rawlings Smith, Sonny Singh

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canlyniadau astudiaeth dulliau cymysg a oedd yn archwilio pa mor barod oedd myfyrwyr Addysg israddedig blwyddyn gyntaf yng Nghymru ar gyfer pontio i’r brifysgol yn ystod pandemig COVID-19. 

Mae’r ddogfen wedi’i hanelu at y rhai sydd â diddordeb mewn darllen am ymchwil addysg sy’n archwilio profiadau a safbwyntiau israddedigion blwyddyn gyntaf am eu cyfnod pontio i’r brifysgol. Cynulleidfa debygol yr adroddiad yw’r rhai sy’n llunio polisïau addysg; timau arwain ysgolion, colegau a phrifysgolion a staff sy’n ymwneud â datblygu rhaglenni; ac ymchwilwyr addysg.  

Mae cyfres seminarau ac adroddiadau’r Rhwydwaith Tystiolaeth Gydweithredol (CEN) ac yn manylu ar ganfyddiadau deunaw prosiect ymchwil cydweithredol sy'n cynnwys SABau a sefydliadau eraill. Mae'r adroddiadau'n edrych ar effeithiau'r pandemig COVID-19 ar wahanol agweddau ar y system addysg ac ar grwpiau penodol o ddysgwyr. Maent hefyd yn archwilio ffyrdd o liniaru'r effeithiau hynny, yn ogystal â ffyrdd y gall ymarferwyr a dysgwyr gael eu cefnogi'n well wrth symud ymlaen. 

Funding

Welsh Government

History

Usage metrics

  Cardiff School of Education and Social Policy

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC