Cardiff Metropolitan University
Browse
Gweithredu Economi Gylchol - Astudiaethau achos yng Nghymru.pdf (5.25 MB)

Gweithredu Economi Gylchol - Astudiaethau achos yng Nghymru

Download (5.25 MB)
online resource
posted on 2024-01-26, 09:25 authored by Gary WalpoleGary Walpole, Ben Dewale, Sarah Evans, Nerys Fuller-Love, Sarah Hopkins, Zheng LiuZheng Liu, Pouya Moghadam, Lyndon Murphy, Nicholas Rich, Clare Sain-Ley-Berry, Sandy Kyaw

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu un ar hugain o astudiaethau achos Economi Gylchol (EG), sy'n cynnwys clipiau fideo, o bob rhan o Gymru. Mae'r astudiaethau achos yn rhoi enghreifftiau 'sut i' i ymarferwyr ddeall egwyddorion EG a'u gweithrediad yn well. Dylai'r astudiaethau achos hefyd annog sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus a busnesau i ddechrau gweithredu egwyddorion EG. Mae'r adroddiad hwn yn lledaenu rhywfaint o'r gwaith gwych sy'n mynd rhagddo yng Nghymru ac yn cefnogi sefydliadau i leihau eu hôl troed carbon wrth symud i fodel busnes EG.

Funding

Rhwydwaith Arloesi Cymru

History

Usage metrics

  Circular Economic Innovation Communities (CEIC)

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC