Cardiff Metropolitan University
Browse
52 - 21_e4-Hywel_Iorwerth-Carwyn_Jones.pdf (168.91 kB)

Ystyriaeth feirniadol o arwyddocâd moesegol chwaraeon rhyngwladol

Download (168.91 kB)
journal contribution
posted on 2023-01-20, 15:55 authored by Hywel Iorwerth, Carwyn Jones

 Yn yr erthygl hon rydym yn herio’r syniad fod cenedlaetholdeb yn gyffredinol, a chenedlaetholdeb ar y maes chwarae yn arbennig, yn anfoesol. Er bod cenedlaetholdeb yn gallu cael ei lygru ar y maes chwarae ac mewn cyd-destunau eraill, nid yw hynny o reidrwydd yn anochel. Trwy drafod athroniaeth cenedlaetholdeb rhyddfrydol, fe fyddwn yn ceisio dangos bod derbyn ymlyniad diwylliannol a chenedlaethol yn hanfodol er mwyn hybu cymuned ryng-genedlaethol. Ymhellach, byddwn yn dadlau bod gan chwaraeon cenedlaethol botensial hynod arwyddocaol i greu fforwm a deialog lle y gall gwahanol ddinasyddion rannu a dysgu oddi wrth ei gilydd 

History

Published in

Gwerddon

Publisher

Gwerddon

Version

 • VoR (Version of Record)

Citation

Iorwerth, H., a Jones, C. (2016) 'Ystyriaeth Feirniadol o Arwyddocad Moesegol Chwaraeon Rhyngwladol', Gwerddon 21, pp.65-81

Electronic ISSN

1741-4261

Cardiff Met Affiliation

 • Cardiff School of Sport and Health Sciences

Cardiff Met Authors

Carwyn Jones

Cardiff Met Research Centre/Group

 • Philosophy and Ethics in Sport

Copyright Holder

 • © The Authors

Language

 • cy

Usage metrics

  Culture, Policy and Professional Practice - Journal Articles

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC